Ferlinstatyn med gamta Stadshotellet i
bakgrunden. Foto: Bengt-Olof Löf

 

Ferlinstatyn

Det var den 24 maj 1975, som Ferlinstatyn i Filipstad invigdes. Statyn fick snabbt en stor genomslagskraft och satte Filipstad på kartan som en central plats i Ferlins geografiska tillhörighet. Ferlinsoffan blev en turistsymbol av stort format och otaliga är de turister som blivit fotograferade sittande bredvid Nils på soffan.
Initiativtagare till en staty över Nils Ferlin i barn- och ungdomsstaden Filipstad, var dåvarande direktören på Wasabröd Olof Ögren. Den som formgav statyn med skalden sittande i frack och cylinderhatt, var skulptören och professorn vid Konstakademin K.G. Bejemark. Fast egentligen kan man säga att det var författaren Vilhelm Moberg, som först väckte tanken på en Ferlinstaty i Filipstad.
Ferlin och Moberg hade vid ett tillfälle samtalat om Svenska Akademien och vilka som blev medlemmar. Ferlin gjorde gällande att detta var något förutbestämt, där försynen såg till att de blivande akademiledamöterna föddes med en adresslapp i baken. Ferlin tillfogade samtidigt att hans lapp kom bort på något sätt.
Moberg tröstade då Ferlin med att han säkert skulle få stå saty, i sin gamla hemstad Filipstad. Ferlin svarade då skämtsamt, att den lämpligaste platsen skulle vara utanför polisstationen och han skulle stå ryttarstaty. Nu blev det inte så.
Ferlinentusiasten Olof Ögren saknade ett minnesmärke över skalden Ferlin i Filipstad och 1968 presenterade han sin statyidé. Flera föreningar, banker och företag ställde sig bakom förslaget och en särskild kommitté bildades. Samtidigt som kommittén arbetade med finansieringen av en staty, funderade man över vem skulle kunna utföra konstverket. Ett tips ledde till K.G. Bejemark. Bejemark hade från början klart för sig att statyn skulle vara i naturlig storlek och att Ferlin skulle sitta på en soffa.
Ett omfattande arbete för att samla in pengar satte igång och utöver bidrag från olika fonder, ordnades upprop, utställning och program för att klara finansieringen.
I oktober 1970 kunde kommittén sluta ett avtal med Bejemark, men det dröjde till i maj 1975 innan invigningen kunde äga rum. Filipstad och hela Sverige hade fått en offentlig utsmyckning som lät tala om sig och som samtidigt förknippade Ferlin med Filipstad. Så där sitter han nu, Nils Johan Einar Ferlin, i frack och cylinderhatt. Påminnande om sitt liv och sin gärning som poet, som tog sin början med revyerna och kupletterna i barn- och ungdomsstaden Filipstad.