Museet Kvarnens hemsida har tagits ur bruk och all information finns nu på

Ferlinmuseets och Museet Kvarnens gemensamma hemsida

Kulturföreningen Kulörta Lyktor, Filipstad